ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះអំពីកម្រាលឥដ្ឋឡាមីណេត?

    តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះអំពីកម្រាលឥដ្ឋឡាមីណេត?

    កម្រាលឡាមីណេត ជាទូទៅមានស្រទាប់បួននៃសមាសធាតុសម្ភារៈគឺ ស្រទាប់ធន់នឹងការពាក់ ស្រទាប់តុបតែង ស្រទាប់ស្រទាប់ខាងក្រោមដង់ស៊ីតេខ្ពស់ ស្រទាប់តុល្យភាព (ការពារសំណើម)។កម្រាលឡាមីណេត ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា កម្រាលក្រដាស កម្រាលឈើ កម្រាលឈើ កម្រាលកម្រាល...
    អាន​បន្ថែម